GST Kolhapur Commissionerate Jurisdiction

GST Kolhapur Commissionerate Jurisdiction

CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX - KOLHAPUR COMMISSIONERATE

Commissionerate Jurisdiction

Division

Jurisdiction of Division

Range

Jurisdiction of Range

Location Code

Contact No

Area covered by Districts of Satara, Sangli, Kolhapur, Ratnagiri and Sindhudurg in the State of Maharashtra.

Division I – Satara (UE01)

Area covered by District of Satara in the State of Maharashtra

Range I

Area covered by PIN codes 412802, 415526, 412801.

UE0101

M-8554889083 , L-(02169)244222

Range II

Area covered by PIN codes 412803 to 412806, 415012, 415020, 415022, 415513 to 415517, 415530, 415536, 415529.

UE0102

M-7020698393, L-(02162)245499

 

Range III

Area covered by PIN codes 415001, 415002, 415003, 415004, 415011, 415013, 415015, 415019, 415518, 415519, 415107.

UE0103

M-9028030123, L(02162)245434

 

Range IV

Area covered by PIN codes 415010, 415540, 415021, 415023, 415102, 415505, 415116, 415312, 415503, 415507, 415501, 415502, 415509, 415504, 415524, 415506, 415538, 415508, 415537, 415510, 415511, 415512, 415521, 415527, 415528, 415525, 415522, 415523.

UE0104

M-9453752207, L-(02169)225450

 

Range V

Area covered by PIN codes 415014, 415103, 415104, 415212, 415105, 415106, 415108 to 415112, 415114, 415115, 415122, 415124, 415205, 415539, 415207, 415209, 415211, 415118, 415120, 415206, 415210, 415520.

UE0105

M-9822598065, L-(02164) 222020/222205

 

 

Division II – Kolhapur I (UE02)

Shahuwadi, Panhala, Shirol and Hatkanangle Talukas of Kolhapur District

Range I

Area covered by PIN codes 415101, 416112 to 416114, 416201,416204,416205, 416213 to 416215, 416229, 416230, 416202, 416203.

UE0201

M-8379080248, L-(0231)2651067

 

Range II

Area covered by PIN codes 416101 to 416108, 416111, 416120, 416146, 416143, 416144, 416130, 416127, 416134.

UE0202

M-9881875873, L-(02322) 225362

Range III

Area covered by PIN code 416115.

UE0203

M-9975433248, L-(02322)224662

Range IV

Area covered by PIN codes 416116,416121,416129.

UE0204

M-7768095385, L-(02322)224661

Range V

Area covered by PIN codes 416109, 416110, 416122, 416218, 416212, 416118, 416138, 416223.

UE0205

M-9423856812, L-(0231)2665756

 

Division III – Kolhapur II (UE03)

Karveer, Kagal, Gaganbavda, Radhanagari, Bhudargad, Ajara, Gadhinglaj and Chandgad Talukas of Kolhapur District

Range I

Area covered by PIN codes 416003 to 416006, 416007 and 416008

UE0301

M-8149865498, L-(0231)2654390

 

Range II

Area covered by PIN codes 416001, 416002,416010 to 416012.

UE0302

M-9730556839

 

Range III

Area covered by PIN codes 416502, 416217, 416208, 416209, 416211, 416216, 416218, 416219, 416221, 416232, 416235, 416236.

UE0303

M-9665384888, L-(0231)2655967

 

Range IV

Area covered by PIN codes 416013, 416119,,416212, 416234, 416526, 416206, 416207, 416210, 416228, 416231, 416224.

UE0304

M-9890696502, L-(0231)2662982

 

Range V

Area covered by PIN codes 416551, 416552, 416503 to 416509, 416527, 416501, 416536, 416220, 416209, 416223.

UE0305

M-9922211921, L-(02327)222359

 

 

Division IV – Sangli (UE04)

Area covered by District of Sangli in the State of Maharashtra

Range I

Area covered by PIN codes 416301, 416304, to 416306, 416406, 416416, 416417, 416315, 416415, 416414.

UE0401

M-9890456645, L-(0233)2212031

 

Range II

Area covered by PIN codes 416401, 416436, 416407 to 416410, 416418, 416420, 416437, 416317.

UE0402

M- 8888912305, L-(0233)2211403

 

Range III

Area covered by PIN codes 415303, 415305, 415311, 415313, 415410, 416303, 416405, 416307 to 416314, 416316, 416319 to 416321, 416421, to 416423, 416425, 416426, 416428, 416429.

UE0403

M- 9404712121, L-(0233)2212032

 

Range IV

Area covered by PIN codes 415301, 416419, 415304, 416413, 415306 to 415310, 416403, 415315, 415401, 415408, 416411, 416412, 416404, 416402, 415416, 415417, 415418.

UE0404

M-7276878722, L-(0233)2211402

 

Range V

Area covered by PIN codes 415302,416302,415413 to 415415, 415402 to 415407, 415412, 415409, 415411.

UE0405

M-9657074192, L-(02342)224009

 

 

Division V – Ratnagiri (UE05)

Area covered by Districts of Ratnagiri and Sindhudurg in the State of Maharashtra

Range I

Area covered by PIN codes 415202, 415203, 415208, 415214, 415605, 415613, 415617, 415634, 415701 to 415703, 415705, 415706, 415711 to 415714, 415716, 415717, 415719, 415720, 415724, 415726 to 415729, 415704.

UE0501

M-9822196366, L-(02355)254452

 

Range II

Area covered by PIN codes 415730, 415621, 415640, 415708 to 415710, 415715, 415718, 415722.

UE0502

M-9404749405, L-(02355)254452

 

Range III

Area covered by PIN codes 416707, 415601 to 415604, 416705, 415606 to 415612, 415620, 415628, 415637, 415639, 415641, 415801, 415803, 415804, 415807, 416702.

UE0503

M- 9822389992, L-(02355)255330

 

Range IV

Area covered by PIN codes 416709, 416712, 416713, 415614 to 415616, 416701, 415619, 415806, 415626,, 415629, 415805, 415802, 415643, 416703, 416704, 415630.

UE0504

M- 9405314737, L-(02352)221431

 

Range V

Area covered by PIN codes 416510 to 416525, 416528, 416529, 416531, 416534, 416549, 416550, 416601 to 416606, 416608 to 416616, 416620, 416623, 416626, 426628,, 416630, 416632, 416813, 416801, 416803 to 416807, 416810 to 416812, 416530, 416538, 416541, 416622.

UE0505

M- 7507308827, L-(02363)272604